Menu
Menu
Twój Koszyk
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Regulamin

Zapewniamy Ci pełne bezpieczeństwo:


sprawdzone płatności on-line
zakupy bez zakładania konta
sprzedawca z allegro z dużym doświadczeniem
ochrona danych osobowych na wysokim poziomie

REGULAMIN

§ 1

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.aldrux24.pl
Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926);
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 z późn. zm.);
ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176);
ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

Regulacje prawne dotyczące produktu spersonalizowanego art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz, 271 z późn. zm.) Zgodnie z tym artykułem Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w założonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osob.

§ 2

Słownik

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia otrzymują następujące definicje
Sprzedawca – Leszek Tatarczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aldrux24 Leszek Tatarczuk z siedzibą w Oświęcimi – zaborze ul. Gościnna 13A. NIP: 549-116-87-91, REGON: 120487182, będący właścicielem Sklepu;
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.aldrux24.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
Kupujący – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolności prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niewiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sklepu, w szczególności koszulki; wszystkie Towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych;
Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży Towaru, dokonana za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;
Koszyk – elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego Kupujący składa Zamówienie;
Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu Danych, w celu utworzenia Konta;
Dane – dane Kupującego, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
Konto – indywidualne Konto Kupującego, umożliwiające mu m.in. dokonywanie zakupu Towarów;
Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w jego opisie, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
Cena nie zawiera kosztów dostawy;
Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Kupujący;
Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.


§ 3

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
Zawartość Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.


§ 4

Zamówienie

Zakupienie Towaru w Sklepie może odbywać się:
za pośrednictwem zarejestrowanego Konta,
poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji,
mailowo pod adresem elektronicznym: koszulki@aldrux24.pl
Procedura składania Zamówienia w trybie określonym w ust. 1 pkt a - b powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
Wiążąca Kupującego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
Przed złożeniem Zamówienia Kupujący dokonuje wyboru parametrów Towaru, w szczególności : ilość, rozmiar, kolor oraz sposobu płatności i odbioru/wysyłki.

Nadruki projektów na koszulki wykonanych w kreatorze koszulek dostępnego na stronie www.aldrux24.pl mogą się różnić od tych widocznych w kreatorze pod względem wielkości nadruku i rozmieszczenia na koszulce. Wynika to z rozmiarów koszulek, które są różne. Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli osoba zamawiająca nie poinformuje wykonawcy jakiej wielkości ma być nadruk w centymetrach oraz jaka ma być odległość od górnej i bocznej krawędzi koszulki.

W celu realizacji Zamówienia, Kupujący wypełnia formularz elektroniczny i podaje w nim następujące Dane:

adres e-mail,
imię i nazwisko,
adres,
numer telefonu.

Kupujący będący przedsiębiorcami zamiast imienia i nazwiska podają nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
Kupujący może zgłosić dodatkowe uwagi do składanego Zamówienia poprzez zamieszczenie ich w formularzu w rubryce „Uwagi”.
Z chwilą kliknięcia ikony „Potwierdź” między stronami zawarta zostaje umowa kupna sprzedaży Towaru.
Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie, zawierającą szczegóły Zamówienia.
Kupujący składający Zamówienie w trybie określonym w ust. 1 pkt c poza danymi, o których mowa w ust. 5 – 6 powyżej podaje:

ilość Towaru,
rozmiar,
kolor,
sposób płatności,
sposób odbioru/wysyłki.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień złożonych mailowo, jeżeli nie zawierają wszystkich danych,
o których mowa w ust. 5-6 oraz ust. 10 powyżej.
Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji. W zależności od ustawień monitora, którym posługuje się Kupujący, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu może nieco różnić się od rzeczywistej.

Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z takim zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem ich wejścia w życie.

Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określony w Zamówieniu, Kupujący zostaje poinformowany o tym fakcie i przewidywanym terminie realizacji Zamówienia. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, Kupującemu przysługuje zwrot uiszczonej przez niego Ceny i Kosztów dostawy.


§ 5

Zamówienia specjalne

Sklep prowadzi realizację Zamówień specjalnych, w szczególności dotyczących Towaru w większych ilościach lub Towaru o specjalnych właściwościach (np. nadruki).

Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia z Kupującym, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy, właściwości Towaru.

Złożenie zamówienia specjalnego odbywa się jedynie drogą mailową (§ 4 ust. 1 pkt c).

W przypadku Zamówień dotyczących Towaru o specjalnych właściwościach, Kupujący otrzymuje próbkę demo Towaru.
Całość Zamówienia realizowana jest po dokonaniu akceptacji demo przez Kupującego.

Z chwilą akceptacji demo Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za złożone Zamówienie.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpienie od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Sprzedawca zastrzega sobie przyznawania Kupującym specjalnych warunków zakupu, w tym odraczania terminów płatności
oraz pomijania procedury wysyłania próbek demo, o której mowa w ust. 4 powyżej.


§ 6

Konto

Aby utworzyć Konto, należy dokonać Rejestracji.

Rejestracja Kupującego jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, znajdującego się pod adresem: www.aldrux24.pl

Formularz elektroniczny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta.

W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje adres e-mail oraz hasło.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje na podany adres
e-mail wiadomość, której dokonanie potwierdzenia skutkuje utworzeniem Konta.

Kupujący może również utworzyć Konto podczas składania jednorazowego Zamówienia, poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka check – box oraz podanie w formularzu hasła.

Hasło ma charakter poufny. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba, że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

Przed złożeniem pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Konta, Kupujący podaje Dane umożliwiające jego realizację, tj. Dane o których mowa w § 4 ust. 5. Składanie kolejnych Zamówień nie wymaga podawania ponownie Danych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
chyba, że Kupujący wybiera inny adres dostawy,niż podany wcześniej.


§ 7

Płatności oraz Dostawa

Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

gotówką przy odbiorze osobistym w biurze handlowym Sprzedawcy,
kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic),
ePrzelewem,
przelewem.

Biuro handlowe Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 2 a powyżej znajduje się w Oświęcim – Zaborze ul. Gościnna 13A

Sprzedawca powiadomi Kupującego drogą e-mail lub telefonicznie o możliwości odebrania Zamówienia w biurze handlowym. Odbiór Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

W przypadku wyboru Płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

Na życzenie kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

Faktura VAT dołączona zostaje do Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyznawania rabatów na dokonywanie w Sklepie Zamówienia. Rabaty przyznawane są Kupującym w zależności od ilości składanych przez nich Zamówień.

Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

O fakcie wysłania Towaru Kupujący zostaje powiadomiony drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, wraz z numerem nadania paczki.

Podczas odbioru Towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Kupujący potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu wobec pracownika Poczty Polskiej bądź Kuriera.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji, o której mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 8

Reklamacje

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Klient może składać reklamacje w sprawach związanych ze sprzedanym towarem.

3. W przypadku Klientów będących konsumentami prawo do złożenia reklamacji przysługuje im, gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej rzeczy (towaru) z umową.

4. Reklamację można złożyć:
- w przypadku Klientów będących Konsumentami - w terminach i na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie do rękojmi przy sprzedaży Konsumentom;
- w przypadku Klientów niebędących Konsumentami - w terminie 2 dni licząc od dnia otrzymania towaru w przypadku reklamacji ilościowej oraz w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru - w zakresie reklamacji jakościowej.

5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia sprzedaży rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

6. W przypadku zmiany rodzaju produktu na karcie produktu z domyślnego na inny, dostępny z listy wyboru - np.: z torby na bluzkę - klient otrzymuje dostęp do podglądu artykułu, czyli przybliżonej wizualizacji finalnego produktu. Oznacza to, że rozmiar i umiejscowienie wydruku może ulec zmianie. Nadruk na wybranym produkcie, inny niż domyślny, zostanie wykonany w rozmiarze optymalnym w kontekście wielkości artykułu i umieszczony na nim centralnie. Przybliżona wizualizacja jest poglądowa i nie odzwierciedla ostatecznego wyglądu produktu.

7. Reklamację można składać w formie elektronicznej poprzez formularz reklamacyjny https://aldrux24.pl/wyslij-zwrot lub na adres: koszulki@aldrux24.pl lub pisemnie na adres: Aldrux24, ul. Gościnna 13A, 32-600 Oświęcim – Zaborze, podając numer zamówienia i uzasadnienie.

8. Reklamację można zgłosić za pomocą specjalnie przygotowanego oświadczenia, które znajduje się pod adresem: https://alldrux.pl/wyslij-zwrot. Zaleca się dołączenie do zgłaszanej reklamacji zdjęć towaru będącego przedmiotem reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania. Jeżeli dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji okaże się to konieczne, Klient ma obowiązek odesłać wadliwy produkt na adres sklepu. W stosunku do Klientów będących Konsumentami oraz w przypadku uwzględnienia reklamacji uzasadnione koszty dostarczenia towaru na adres sklepu oraz koszty dostarczenia towaru wolnego od wad (w przypadku wymiany towaru) ponosi sklep.

9. Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – w każdym przypadku nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. Sklep niezwłocznie poinformuje składającego reklamację o wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma przesłanego pocztą.

10. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Klientowi przysługuje:
a) w przypadku Klientów będących Konsumentami prawo do:
- żądania usunięcia wady;
- wymianę towaru wadliwego na wolny od wad;
- złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep albo sklep nie zadośćuczynił obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu zaproponowanego przez Usługodawcę. Klient będący konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wymiana towaru może nastąpić na produkt o innym rozmiarze lub kolorze, lecz nie może dotyczyć innego rodzaju towaru.

b) w przypadku Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać jedynie wymiany towaru na wady albo usunięcia niedogodności. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy.

& 9

Odstąpienie od umowy Klienta będącego konsumentem

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W celu odstąpienia Klient może skorzystać ze wzoru dostępnego pod adresem: https://aldrux24.pl/wyslij-zwrot

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, tym samym Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku zamówienia odzieży z własnym nadrukiem oraz odzieży spersonalizowanej (tj. wyprodukowanej według wytycznych Klienta, np. z imieniem, datą, imieniem itp.).

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy albo w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy trzeciej innej niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem w posiadanie przedmiotu.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela sklepu (Leszek Tatarczuk, działający pod firmą Aldrux24.pl Leszek Tatarczuk, ul. Gościnna 13A, 32-600 Oświęcim – Zaborze, NIP 5491168791, REGON 120487182, adres: Aldrux24.pl Leszek Tatarczuk, ul. Gościnna 13A, 32-600 Oświęcim, adres e-mail: koszulki@aldrux24.pl) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą tradycyjną, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od umowy .

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, co jednak nie jest konieczne.

6. Sklep przewiduje możliwość realizacji zamówienia zastępczego, według uznania Klienta będącego konsumentem i zgodnie z trybem składania zamówień.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, prosimy o przesłanie informacji dotyczącej skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawa inna niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował sklep o decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy kontrakt. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użył Klient będący konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient będący konsumentem nie ponosi wszelkie opłaty związane z tym zwrotem.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Towar należy odesłać lub przekazać nam na adres: Aldrux24 ul. Gościnna 13A, 32-600 Oświęcim – Zaborze niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sklep ponosi koszty zwrotu towaru.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

§ 11

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://alldrux.pl/regulamin

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).